vilkår for brug

1. intellektuel ejendomsret.

tjenesten, webstedet og al information og/eller indhold, som du ser, hører eller på anden måde oplever på webstedet ('indholdet') er beskyttet af kinesisk og international ophavsret, varemærke- og andre love og tilhører usa-panel. net eller dets moderselskab, partnere, tilknyttede selskaber, bidragydere eller tredjeparter. usa-panel.net giver dig en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge webstedet, tjenesten og indholdet til at udskrive, downloade og gemme dele af det indhold, du vælger, forudsat at du: (1)kun bruge disse kopier af indholdet til dine egne interne forretningsformål eller din personlige, ikke-kommercielle brug; (2) undlad at kopiere eller poste indholdet på nogen netværkscomputer eller transmittere, distribuere eller udsende indholdet i noget medie; (3) ikke modificere eller ændre indholdet på nogen måde, eller slet eller ændr nogen copyright- eller varemærkemeddelelse. ingen rettighed, titel eller interesse i noget downloadet indhold eller materiale overføres til dig som følge af denne licens. usa-panel.net forbeholder sig fuldstændig ejendomsret og fulde intellektuelle ejendomsrettigheder til ethvert indhold, du downloader fra webstedet, underlagt denne begrænsede licens, så du kan gøre personlig brug af indholdet som angivet heri. du må ikke bruge nogen af ​​de mærker eller logoer, der vises overalt på webstedet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra varemærkeindehaveren, undtagen som tilladt i henhold til gældende lovgivning. du må ikke spejle, skrabe eller ramme hjemmesiden eller andre sider på denne side på nogen anden hjemmeside eller webside. du må ikke forbinde 'dybe links' til webstedet, dvs. oprette links til dette websted, der går uden om hjemmesiden eller andre dele af webstedet uden skriftlig tilladelse.


2.fraskrivelse af garantier.

usa-panel.net giver ingen udtrykkelige, underforståede garantier eller erklæringer med hensyn til noget produkt eller med hensyn til webstedet, tjenesten eller indholdet. usa-panel.net fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelige, underforståede, lovbestemte eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ingen krænkelse med hensyn til produkterne, webstedet, tjenesten og content.usa-panel.net garanterer ikke, at de funktioner, der udføres af webstedet eller tjenesten, vil være uafbrudte, rettidige, sikre eller fejlfrie, eller at defekter på webstedet eller tjenesten vil være corrected.usa-panel.net garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​indholdet, eller at eventuelle fejl i indholdet vil blive rettet. webstedet, tjenesten og indholdet leveres på en 'som den er' og 'som tilgængelig'-basis.

på usa-panel.net bliver besøgendes ip-adresser periodisk gennemgået og analyseret med det formål kun at overvåge og effektivt forbedre vores websted, og de vil ikke blive delt uden for usa-panel.net.

under et besøg på webstedet kan vi bede dig om kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer og adresser til forsendelse/fakturering). Disse oplysninger indsamles på frivillig basis - og kun med din godkendelse.

 

3. ansvarsbegrænsning.

usa-panel.net skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for køberen eller nogen tredjepart for indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader, strafbare eller eksemplariske skader (herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, mistede besparelser eller tab af forretningsmulighed) ud af eller relateret til (i) ethvert produkt eller tjeneste, der leveres eller skal leveres af usa-panel.net, eller brugen af ​​manglende evne til at bruge samme; (ii) brugen af ​​eller manglende evne til at bruge webstedet, tjenesten, eller indholdet, (iii) enhver transaktion udført gennem eller faciliteret af webstedet; (iv) ethvert krav, der kan henføres til fejl, udeladelser eller andre unøjagtigheder på webstedet, tjenesten og/eller indholdet; (v) uautoriseret adgang til eller allitteration af dine transmissioner eller data, (vi) erklæringer eller adfærd fra en tredjepart på webstedet eller tjenesten; (vii) enhver anden sag vedrørende produkterne, webstedet, tjenesten eller indholdet, selvom usa-panel. net er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

usa-panel.nets eneste forpligtelse og ansvar for produktfejl er, efter usa-panel.nets valg, at erstatte et sådant defekt produkt eller refundere det beløb, kunden har betalt, derfor skal usa-panel.nets ansvar under ingen omstændigheder overstige købers købspris. ovenstående afhjælpning er underlagt købers skriftlige meddelelse om defekt og returnering af det defekte produkt inden for tres (60) dage efter købet. Ovenstående afhjælpning gælder ikke for produkter, der har været udsat for misbrug (herunder, men ikke begrænset til statisk afladning), forsømmelse, ulykke eller modifikation, eller for produkter, der er blevet loddet eller ændret under samlingen eller på anden måde ikke er i stand til at blive testet. hvis du er utilfreds med webstedet, tjenesten, indholdet eller med vilkårene for brug, er dit eneste og eksklusive middel at holde op med at bruge webstedet. du anerkender, ved din brug af webstedet, at din brug af webstedet er på egen risiko.

Top